Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; (Nhóm ngành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
109 58.49 A00, A01

Mã ngành
109
Điểm chuẩn
58.49
Tổ hợp môn
A00, A01