Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; (Nhóm ngành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
109 24.5 A00

Mã ngành
109
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00