Thứ bảy, 4/2/2023

Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Mã trường: QSB TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 5.150

  1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT.
  3. Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Đại học Quốc gia TP HCM.
  4. Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài.
  5. Xét kết quả THPT kết hợp phỏng vấn.
  6. Xét tuyển tổng hợp nhiều tiêu chí (học lực, thành tích học tập, hoạt động xã hội).

Điểm chuẩn