Thứ hai, 20/5/2024

Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Mã trường: QSB TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2023

Tổng chỉ tiêu: 5.150

  1. Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia TP HCM.
  2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP HCM.
  3. Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài (chỉ áp dụng cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, tiên tiến).
  4. Xét tuyển thí sinh dự tính du học nước ngoài vào chương trình chuyển tiếp quốc tế (Australia, New Zealand).
  5. Xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí.

Điểm chuẩn