Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt may; (Nhóm ngành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
112 22 A00

Mã ngành
112
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00