Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt may; (Nhóm ngành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
112 58.08 A00, A01

Mã ngành
112
Điểm chuẩn
58.08
Tổ hợp môn
A00, A01