Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học; (Nhóm ngành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
114 70.83 A00, B00, D07

Mã ngành
114
Điểm chuẩn
70.83
Tổ hợp môn
A00, B00, D07