Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học; (Nhóm ngành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
114 26.3 A00

Mã ngành
114
Điểm chuẩn
26.3
Tổ hợp môn
A00