Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; (Nhóm ngành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
115 55.4 A00, A01

Mã ngành
115
Điểm chuẩn
55.4
Tổ hợp môn
A00, A01