Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
117 57.74 A01, C01

Mã ngành
117
Điểm chuẩn
57.74
Tổ hợp môn
A01, C01