Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
117 25.25 V00

Mã ngành
117
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
V00