Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
117 59.36 A01, C01

Mã ngành
117
Điểm chuẩn
59.36
Tổ hợp môn
A01, C01