Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí; (Nhóm ngành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
120 22 A00

Mã ngành
120
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00