Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí; (Nhóm ngành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
120 60.35 A00, A01

Mã ngành
120
Điểm chuẩn
60.35
Tổ hợp môn
A00, A01