Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; (Nhóm ngành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
125 54 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
125
Điểm chuẩn
54
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07