Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; (Nhóm ngành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
125 24 A00

Mã ngành
125
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00