Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
129 55.36 A00, A01, D07

Mã ngành
129
Điểm chuẩn
55.36
Tổ hợp môn
A00, A01, D07