Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
223 61.41 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
223
Điểm chuẩn
61.41
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07