Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
223 60.01 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
223
Điểm chuẩn
60.01
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07