Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
225 54 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
225
Điểm chuẩn
54
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07