Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
245 59.94 A00, A01

Mã ngành
245
Điểm chuẩn
59.94
Tổ hợp môn
A00, A01