Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510105 21.75 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510105
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07