Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510105 19 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510105
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07