Thứ hai, 2/10/2023

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Mã trường: KTA Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn