Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510105 15 A00, A01

Mã ngành
7510105
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01