Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510105 20.05 A00, A01

TO >=7.8; LI >=5; TTNV <=2

Mã ngành
7510105
Điểm chuẩn
20.05
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=7.8; LI >=5; TTNV <=2