Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510105 17 A00, A01

Mã ngành
7510105
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01