Thứ hai, 5/12/2022

Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DDK Đà Nẵng

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn