Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM

Đạo diễn điện ảnh. truyền hình

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210235 28.5 S00

Mã ngành
7210235
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
S00