Thứ hai, 24/1/2022

Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM

Mã trường: DSD TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 179

  1. Thi tuyển năng khiếu theo đề án riêng

Điểm chuẩn