Thứ tư, 6/7/2022

Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM

Mã trường: DSD TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 179

  1. Thi tuyển năng khiếu theo đề án riêng

Điểm chuẩn