Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Sư phạm TP HCM

Địa lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310501 20.5 C00, D10, D15, D78

Mã ngành
7310501
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
C00, D10, D15, D78