Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Địa lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310501 19.75 C00, D10, D15, D78

Mã ngành
7310501
Điểm chuẩn
19.75
Tổ hợp môn
C00, D10, D15, D78