Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Sư Phạm TP HCM

Địa lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310501 16 D10, D15

Mã ngành
7310501
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
D10, D15