Thứ hai, 27/3/2023

Đại học Sư phạm TP HCM

Mã trường: SPS TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 3.480

  1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2. Xét kết quả học tập THPT
  3. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
  4. Xét ỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt

Điểm chuẩn