Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Địa lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310501 24.5 C00

Mã ngành
7310501
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
C00