Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Địa lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310501 22.2 D01

Mã ngành
7310501
Điểm chuẩn
22.2
Tổ hợp môn
D01