Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Địa lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310501 20.25 A01, C00, D01, D15

Mã ngành
7310501
Điểm chuẩn
20.25
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D15