Thứ sáu, 24/3/2023

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Mã trường: QSX TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 3.599

  1. Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP HCM
  3. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
  4. Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM
  5. Phương thức khác

Điểm chuẩn