Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Mở TP HCM

CNKT công trình xây dựng CLC

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510102C 16.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510102C
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07