Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Luật TP HCM

Luật Thương mại Quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380109 28.5 D66, D84

Mã ngành
7380109
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
D66, D84