Thứ bảy, 10/12/2022
Đại học Luật TP HCM

Luật Thương mại Quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380109 26 D01, D03, D06, D66, D69, D84, D87, D90

Mã ngành
7380109
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
D01, D03, D06, D66, D69, D84, D87, D90