Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Luật TP HCM

Luật Thương mại Quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380109 26.5 D01, D03, D06, D69, D70, D87, D88

Mã ngành
7380109
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
D01, D03, D06, D69, D70, D87, D88