Thứ bảy, 4/2/2023

Đại học Luật TP HCM

Mã trường: LPS TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 2.100

  1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
  2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn