Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kiến trúc (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101CLC 21.5 V00, V01, V02

Mã ngành
7580101CLC
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
V00, V01, V02