Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kiến trúc (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101CLC 22 V00, V01, V02

NK1 >=6; TO >=7.8; TTNV <=1

Mã ngành
7580101CLC
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
V00, V01, V02
Ghi chú
NK1 >=6; TO >=7.8; TTNV <=1