Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Kiến trúc TP HCM

Kiến trúc (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101CLC 21.25 V00, V01

Mã ngành
7580101CLC
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
V00, V01