Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kiến trúc TP HCM

Kiến trúc (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101CLC 24.18 V00, V01, V02

Mã ngành
7580101CLC
Điểm chuẩn
24.18
Tổ hợp môn
V00, V01, V02