Thứ sáu, 31/3/2023

Đại học Kiến trúc TP HCM

Mã trường: KTS TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.555

  1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
  2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm Đại học Quốc gia TP HCM
  3. Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ THPT
  4. Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn