Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kiến trúc TP HCM

Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105CLC 22.37 V00, V01, V02

Mã ngành
7580105CLC
Điểm chuẩn
22.37
Tổ hợp môn
V00, V01, V02