Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Kiến trúc TP HCM

Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105CLC 21.55 V00, V01

Mã ngành
7580105CLC
Điểm chuẩn
21.55
Tổ hợp môn
V00, V01