Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật xây dựng ( Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201CLC 18 A00, A01

TO >=6; LI >=4.25; TTNV <=2

Mã ngành
7580201CLC
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=6; LI >=4.25; TTNV <=2