Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật xây dựng ( Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201CLC 17.1 A00, A01

Mã ngành
7580201CLC
Điểm chuẩn
17.1
Tổ hợp môn
A00, A01