Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật xây dựng ( Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201CLC 16.1 A00, A01

Điều kiện phụ: TO >= 6.6, LI >= 4, TTNV <= 4

Mã ngành
7580201CLC
Điểm chuẩn
16.1
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Điều kiện phụ: TO >= 6.6, LI >= 4, TTNV <= 4