Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Kiến trúc TP HCM

Kỹ thuật xây dựng ( Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201CLC 21.1 A00, A01

Mã ngành
7580201CLC
Điểm chuẩn
21.1
Tổ hợp môn
A00, A01