Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kiến trúc TP HCM

Kỹ thuật xây dựng ( Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201CLC 20.65 A00, A01

Mã ngành
7580201CLC
Điểm chuẩn
20.65
Tổ hợp môn
A00, A01