Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Mở Hà Nội

Luật quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380108 23.15 A00, A01, D01

Mã ngành
7380108
Điểm chuẩn
23.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01