Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Mở Hà Nội

Luật quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380108 23.9 A01, D01

Toán >=7.6 NV<=4

Mã ngành
7380108
Điểm chuẩn
23.9
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=7.6 NV<=4