Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Mở Hà Nội

Mã trường: MHN Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 3.400

  1. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
  2. Xét học bạ THPT.

Điểm chuẩn