Thứ tư, 8/2/2023

Đại học Mở Hà Nội

Mã trường: MHN Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 3.600

  1. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
  2. Xét học bạ THPT.
  3. Xét kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Điểm chuẩn