Thứ ba, 25/6/2024

Đại học Mở Hà Nội

Mã trường: MHN Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2023

Tổng chỉ tiêu: 3.800

  1. Xét học bạ
  2. Sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội
  3. Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 Kết hợp điểm học bạ hoặc thi tốt nghiệp với điểm năng khiếu

Điểm chuẩn