Thứ bảy, 9/12/2023
Học viện Ngoại giao

Luật quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380108 27.3 A00

Mã ngành
7380108
Điểm chuẩn
27.3
Tổ hợp môn
A00