Thứ năm, 16/9/2021
Học Viện Ngoại Giao

Luật quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380108 26 A01, D01

Mã ngành
7380108
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A01, D01