Thứ sáu, 30/7/2021

Học viện Ngoại giao

Mã trường: HQT Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.350

  1. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2. Xét tuyển thẳng theo đề án riêng với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, là học sinh trường chuyên và tham gia dự thi Khoa học kỹ thuật quốc tế
  3. Xét tuyển (học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, là học sinh trường chuyên, điểm thi tốt nghiệp THPT)

Điểm chuẩn