Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Luật quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380108 20 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380108
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01