Chủ nhật, 23/1/2022

Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Mã trường: UEF TP HCM

Liên hệ

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 3.495

  1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghhiệp THPT
  2. Xét kết quả đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM
  3. Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn
  4. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 5 học kỳ

Điểm chuẩn