Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Nha Trang

Ngành Kỹ thuật tàu thủy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520122 16 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
7520122
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07