Thứ ba, 23/4/2024

Đại học Nha Trang

Mã trường: TSN Khánh Hòa

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2023

Tổng chỉ tiêu: 3.600

  1. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2. Căn cứ kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội
  3. Xét học bạ ba năm THPT
  4. Dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Điểm chuẩn