Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Ngành Kỹ thuật tàu thủy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520122 15 A00, A01

Mã ngành
7520122
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01