Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Ngành Kỹ thuật tàu thủy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520122 18.05 A00, A01

TO >=6.8; LI >=5.75; TTNV <=2

Mã ngành
7520122
Điểm chuẩn
18.05
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=6.8; LI >=5.75; TTNV <=2