Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Ngành Kinh tế vận tải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840104 24.35 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7840104
Điểm chuẩn
24.35
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07