Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Ngành Kinh tế vận tải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840104 24.05 A01, D01, D07

Toán >=7.4 NV1

Mã ngành
7840104
Điểm chuẩn
24.05
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=7.4 NV1