Thứ bảy, 4/2/2023

Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Mã trường: GHA Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 4.200

  1. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế.
  2. Xét kết quả học tập THPT.
  3. Xét kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.
  4. Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với điểm hai môn thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn