Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Ngành Kinh tế vận tải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840104 22.4 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7840104
Điểm chuẩn
22.4
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01