Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Ngành Kinh tế vận tải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840104 25.5 A00, A01, D01

Mã ngành
7840104
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01