Thứ bảy, 2/7/2022

Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Mã trường: GTS TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.610

  1. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021
  2. Xét điểm trung bình môn học ở 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12)
  3. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Điểm chuẩn