Thứ tư, 7/12/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Ngành Kinh tế vận tải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840104 19 A00

Mã ngành
7840104
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00