Thứ tư, 7/12/2022

Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Mã trường: GSA TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.450

  1. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế.
  2. Xét kết quả học tập THPT.
  3. Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM.
  4. Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với điểm hai môn thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn