Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Khai thác vận tải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840101 24.4 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7840101
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07