Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Khai thác vận tải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840101 24.6 A01, D01, D07

Toán >=7.8 NV<=2

Mã ngành
7840101
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=7.8 NV<=2