Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Khai thác vận tải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840101 15 A00, A01, D01

Mã ngành
7840101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01