Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Khai thác vận tải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840101 25.9 A00, A01, D01

Mã ngành
7840101
Điểm chuẩn
25.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01