Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Khai thác vận tải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840101 21.2 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7840101
Điểm chuẩn
21.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90