Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Khai thác vận tải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840101 23.84 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7840101
Điểm chuẩn
23.84
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01