Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Tôn Đức Thắng

Marketing -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
N7340115 34.6 A00, A01, D01

A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2

Mã ngành
N7340115
Điểm chuẩn
34.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2