Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Marketing -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
N7340115 24 A00, A01, D01

Mã ngành
N7340115
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, D01