Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Marketing -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
N7340115 23 A00, A01, D01

Môn Anh hệ số 2

Mã ngành
N7340115
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
Môn Anh hệ số 2